..

Pan mięsień

Jego przyjaciel
Kręty włosień
Niebezpieczeństwo
Morderstwa świni
Obudzona kwasem
Larwa rozproszenia
Martwica organów
Jej jedyną miłością