..

Pan Planeta

Wejrzę umysłem
W płaszcz ziemi
Tym sposobem:
Napinam własną
Skorupę tkanek
By osiągnąć cel