..

Płodozmian

Gdy płód ziścił się
Życie swoje ustanowił
Przybrał imię Płodomiazg
I zapadł się w sobie
Pociągając za sobą
Ciało nosicielki