..

Półfalsyfikat nieprawdy

Udawana podwójna ucieczka
Wyimaginowani przeciwnicy
Nie zaczęła się o czasie