..

Policja kontra HTTP

Porwania
Wielostatusowe
Rozboje
Nielegalnych
Typów
Mediów
Dzierżących
Broń
Osób
Oczekujących
Porażkę
Wymagana
Kondycja
Molestowanych
Dzieci
Podwpływem
Prowadzeń
Poważnych
Uszkodzeń
Ciała
Śmierci
Podwpływem
Prowadzeń
Złą
Bramą
Kradzieże
Pojazdów
Niedostępnych
Serwisów
Fałszowań
Pojazdów
Bram
Końca
Czasu
Nieporządków
Publicznych
Niewystarczająca
Pojemność