..

Powietrze

Którą stroną
Powietrze
Ucieka
Gdy wie
Gdzie świata
Początek
Żuki i żubry
Jednogłośnie
Psioczą
Którą stroną
Powietrze
Ucieka
Gdy wie
To