..

Powtórny dawca

Jedynie słowa dane
Nadawcy źródłowemu
Zaniedbanego przekazu
Poddanemu w wątpliwość
Ponownie komuś oddane
Po zaistniałym daniu
Mogą znów być dane
Oddanemu wydawcy
Danego dnia