..

Poziom

Dreszcze
Się nie mieszczę
Więc tak
Łokciami
Wspieram
Poziomą
Powierzchnię
W odróżnieniu
Od tych
Pionowych
Które chowam
Są schowane
Po teczkach
Wszystko
Byle by
Tylko
Poziom