..

Poznań doznań

W beznamiętne popołudnie
Pełen uśmiech złośliwości
Półnudnie wałęsają się
Pozbawione empatii wzorce
Pośród negatywnego środowiska
Kakofonia potencjalnej pomocy
Skrywa przemoc poglądów
Gdzie jedyną legalną emocją
Jest zgodne zadowolenie