..

Pozorna senność

Kto się wyśpi
Ten prześpi
Niewyspanie
Bezsenność
Natomiast
Zapobiegnie
Dyskomfortowi
Potencjalnego
Niewyspania
Bo pozbawi
Śniącego snu