..

Prawda

Prawda cię wyzwoli
Śmierć cię wyzwoli
Śmierć to prawda