..

Prawy brzeg rzeki

Konstrukt jest tylko konstruktem
Aksjomat to wspólnej rzeczywistości
Przybliżona instrukcja uśmiercania