..

Prawy ideał

Bóg
Honor
Ojczyzna
Ale w kolejności
Alfabetycznej