..

Prestidigitator zwycięstwa

Kobaltowe pszenżyto posłuszeństwa
Pasza wielkomiejskiej kontroli
Planowana skaza umysłu kiełkuje
W jednorodnym kolektywie unikalności
Pielęgniarz sekretarz kasjerz
Wszyscy żywią organelle kurczaka
Strumień nieważnych drażetek