..

Prestiżowe mięso

Operacyjnie dłutami
Wycięty kawałek ciała
Pozostawiony samotnie
Oblepiony muchami
Obrodzi larwami
Zjesz chętnie
Podziękujesz