..

Przedsiębiorstwo

Megakorporacja przepychu
Nekrokardynałów i postpapieży
Gdzie ksenokapłan i maksistranci
Deduplikują oralność spowiednic
A sakralni włóczędzy heterozakonów
Mieszają kadzie płynnego lamentu
Ofiarując wrogie wchłonięcia lub
Asymilując stosami homomyśli
Byś antypożądał cudzych