..

Przetrwać

Częstuję życiem
Ciało me obumiera
Pragnienie trwania