..

Przyszłość

Finalnie zwycięży egoizm
Nagromadzone zbiory samotności
Skomplikowanych sieci powiązań
Patologiczna anomalia systemu
Binarne układy moralności
Singularne jednakowością
Bezsensownych otchłani
Bezcelowa egzystencja