..

Przyszły pocałunek nieba

Na wieki wieków
Potem jeszcze trochę
A gdy i to minie to
Sto lat i jeden dzień
Później przywołamy
Usta stworzenia
Które nazywamy
Nieboskłonem