..

Puma narodowa

Pusta puma uczucia
Wobec losowej zmiennej
Bezwartość miejsca narodzin
Twoja religia i bohatery
Twoja flaga i pieśń języka
Mogłyby i są czymkolwiek
Uczucie pumy i przynależności
Prawdziwie niewyjątkowe
Ordynarnie przypadkowe
Potencjalnie wrogie