..

Punkt sprzedaży piasku rzecznego

Maksymalnie zwykły
Piasek na ziarenka
Ukryty pod powieką
Dyskretnego oczekuje
Klienta niepolicyjnego
Piasek z rzeki
Sprzedam każdemu ci
Drobinki nieżyciodajne
Nic nie zmienią
Nie moja rzeka