..

Roboty 2

Robotów
Roboty
Robota
Ręce
Robią
Ręce
Rakotworząc
Rękom
Robiącym
Ręce