..

Roboty

Nieście
Chwałę
Mocarze
Agregaty
Prąd
Maszyny!