..

Rozmowa

Wszystkie rozmowy 
Mają jakiś sens
Gdy dana wymiana
Komunikatów werbalnych 
Lub niewerbalnych
Nie ma sensu
Nie jest wtedy
Żadną rozmową