..

Rycerze kulistej sfery

Strefa seryjnej selekcji
Sferycznych manifestacji
Wyróżnia się motywem kuli
Jako główny jej motyw
Ale pozbawiona jest
Przewodniego tematu
Jako że jej kulistość
Wzbrania się równaniom
Innym niż równość