..

Rytuał

Resustytując
Recytowawszy
Losowe słowa
Losowych fragmentów
Hebrajskiej biblii
Przeniknął do skrytej
Warstwy wszechrzeczy
Gdzie zniwelował życie