..

Samosamosąd

Nienawiść do wszystkich ludzi
Oprócz tych, którzy nie są mną