..

Sens wartości sensu

Wynik naszych działań
Nie zawsze ma sens,
Ale zawsze ma wartość