..

Siła

Nieludzka starość
Niesamowita czystość
Krew wszystkich kobiet