..

Ślub kolekcjonera węgorzy

Pośrednio zhańbiony więzami
Narzeczony kolekcjonera węgorzy
Tłumaczy uprowadzenia ziemian
Na potrzeby egostymulacji
Proteza serca zalana protezą łez
Do ślubu nigdy nie dopuszczono
Dogorywał w samotności
Po kres dni