..

Śmierć instytucji bohatera

Oto mój bohater
Ma na imię Bohater
I jako typowy typ
Człowiek nieczynu
Bohaterem jest
Tylko z nazwy