..

Śmierć wróżbiciarstwa

Wróżka Tatiana
Przewidziała własną śmierć
Ale przez upór niedowiarków
Żyje już 600 lat