..

Śnieg

Rebelianci
Skradli je
Bez powodu
Oddali cześć
Części z kry
Kalecząc je
Dłutami stóp
Swych swoje
Nieopodal
Skrzyła się
Podłość