..

Starcia tarcia

Nazwane napięcie nacięcie
Szatkowane momenty umysłu
Atom centrum zainteresowania
Poruszam każdym mięśniem
W ekstremalnym bezruchu
Niedość rozrywany szarpaniem
Jądra jasności światła
Dusze ramion nieprzystające
Niesamowite kąty położenia
Sejsmograficzne śmierci
Narodziny każdej milisekundy
Nie znasz mnie nie poznasz
Starcia tarcia umarłem