..

Starożytny robak

Jestem kruchym robakiem
Nikt nie chce mnie dotykać
A moje serce pęknie
Tak samo jak ludzkie