..

Szczytne cele

Piękne
Boskie dzieciątko
Pomóż nam pomagać
W szczytnym celu
Dołóż się
Lub sczeźnij
Piekielny pomiocie
Egoistyczna plwocino
Nałożnico Belzebuba
Spłoń pozbawiona
Prawdy pisma
Kurwo