..

Szufelka jaźni

Wyfiltruje komórki nerwów
Uczucia jedności z systemem
Korporacje przeklętych uniesień
Jaśnieją jasnością jaspisów
Kryształy trawią krwotoki
Zgrzyt hiperczęstotliwości
Wspomnień spękanych nacięć