..

Terra

Sączy się
Poza czasem
Nieskończony
Skalny nurt
Ostrożnie
Delikatnie
Czule świadomy
Każdym głazem
Przesiąka ubrania
Wnika głębinowo
Lepką ciekłością
Płynąc kamienie
Zamykają się wokół
Zziębniętego ciała
Potężnie pulsując
Jądro planety
Pieści duszę
Niezaznaną
Czułością
Ciepłem
Ziemi