..

Topola osikowa

Wiecznoście
Nie znam chęci
Znam tylko trwanie
Miliardem oddechów
Rozprzestrzeniam się
Rozmnaża mnie płomień
Życiodajny pochłaniacz
A wibrujący śpiew liści
Towarzyszy trawieniu
Waszych cywilizacji