..

Torbielozagadka

Władca torbieli
Włada nią całkowicie
A w rzeczywistości
To torbiel włada
Władcą całkowicie