..

Tożsamość niczego

Utożsamiam to z tym
Czego nie może być