..

Transczłowiek

Wykraczając poza ludzkość
Porzucam koncepcje losu
Wyśmiewam fatalizm fatum
Staję się czystym biologizmem
Jednostką organicznego kosmosu