..

Trucizna dla mrówek

Faza czwarta
W małych porcjach
By mrówka mogła
Bezpiecznie zanieść
Do człowieka
Do jego gniazda
Instrukcja w mrówczym