..

UFO

Niewidzialne
Oko przestworzy
Makroremanent
Stuwymiarowej
Cywilizacji
Toksyczna wysypka
Tkanki planety
Prośba:
A. rozprzestrzenić
B. wyplenić