..

Ultymatywny detektyw

Dwie kończyny do chodzenia
Reszta prowadzi dochodzenia
Równocześnie godziwy i niegodziwy
Przesłuchał ćwiartowane zwłoki
Próbami samobójczymi ustanowił
Swojego martwego partnera sobą
Na przekór bożej nieomylności
Rozwiązał nierozwiązywalność spraw
Rozsypał się po komisariacie
Szaleńczym szlochem rozpaczy
Zapalił dużo papierosów