..

Umiem

Mam umiejętność
Pozbyłbym się jej
Zamienił na brak
Mienia umiejętności
Odumiejętnił się