..

Utodystopia

Perfekcyjne traumatyzowanie
Wewnątrz utopijnej dystopii
Tak błędne że prawdziwe