..

Wartość sensu wartości

Wynik naszych działań
Nie zawsze ma wartość,
Ale zawsze ma sens