..

Węgle

Niezależnie
Od rozmiaru
Jądrem węgla
Pozostaje
Zawsze
Niezmienny
Czarny
Węgiel