..

Wiadomość

Szare
Dinozaury
Dziobią
Niechciane
Waszych
Członków
Potomstwo
Szarych
Horyzontów

Zużyte
Siętrwonią
Marzenia
Marginalnej
Potęgi

Cudów
Armio
Wchłaniając
Pokarmy
Dokładasz
Ogniska
Próżni

Miliardem
Palcy
Masturbujesz
Lufy
Czarnego
Dymu

Grzebiesz
Gnijące
Tkanki
Opisując
Złotem
Fekalia
Wszystkiego
Myśląc
Eonami